BAUSCH + LOMB
MARMARA BÖLGESİ TEK YETKİLİ BAYİİ
Metin Boyutu A- A+

Sitomegalovirüs Retiniti

Sitomegalovirüs retiniti, retinada ışığa duyarlı hücrelere saldıran bir enfeksiyondur. Hemen teşhis ve tedavi edilmesi gereken ciddi bir hastalıktır; çünkü görme yetisinin kaybına ve ciddi vakalarda körlüğe neden olabilir.

Sitomegalovirüs Retinitine Ne Sebep Olur?

SMV sitomegalovirüs demektir. Bu virüs insanlarda sık rastlanan bir enfeksiyon kaynağıdır ve genellikle vücutta semptom göstermeksizin uyur durumda bulunur. çoğunlukla bağışıklık sistemi bu virüsü yenecek güçtedir, ancak bağışıklık sistemi zayıflamış olan kişiler virüsün etkilerine karşı savunmasızdır. Antiretroviral tedavilerdeki gelişim son evre AIDS hastalığı (Kazanılmış İmmün Yetmezlik Sendromu) prevalansını azaltmış olsa da AIDS hastalarında özellikle yaygın olarak görülür. Sitomegalovirüs enfeksiyonu vücudun birçok bölümünde görülebilse de sıklıkla gastrointestinal sistem ve gözün arkasında bulunan ve görme için gerekli doku olan retinada ortaya çıkar.  Enfeksiyonların çoğu kişinin T hücre sayımı 40’ın altına düştüğünde meydana çıkar.

Sitomegalovirüs Retiniti Semptomları

Sitomegalovirüs retiniti olan hastaların çoğunda hiç bir semptom görülmez. Yine de virüs varlığını düşündüren bazı belirtiler vardır:

  • Gözde uçuşan cisimler
  • Gözde parlamalar
  • Kör noktalar veya bulanık görme
  • Periferal görüş kaybı

Sitomegalovirüs Retiniti Tedavisi

Bağışıklık sistemi zayıflamış ve yukarıdaki belirtilerden herhangi birini yaşayan kişiler en kısa zamanda bir retina uzmanına görünmelidir.

Sitomegalovirüs retinitinin etkilerini azaltmak için kullanılan bazı ilaçlar bulunmaktadır. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa görme yetisinin korunmasına o kadar yardımcı olunabilir. Ayrıca enfeksiyon sadece bir gözde ise erken dönemde uygun tedavi almak diğer gözü de korumuş olur,

Enjeksiyonlar, oral  ve intravenöz ilaçlar: Hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için kullanılır ve haftalık olarak uygulanmalıdır.